CODEON NA allegro 1

0
 x 
Pusty koszyk

Decydując się na zakup kolektora danych, terminala naramiennego, tabletu klasy przemysłowej lub skanera kodów (czy to skanera bezprzewodowego, czy skanera pierścieniowego), należy zwrócić uwagę na specyfikacje techniczne. Warto też ocenić urządzenie pod kątem wsparcia serwisowego, producenta (napisaliśmy artykuł o tym, jak wybrać terminal mobilnych w tym wśród szerokiej gamy popularnych producentów terminali).

Jednym z kryteriów wyboru kolektora danych, sprzętu Auto ID do automatyzacji ewidencji towarów jest stopień ochrony obudowy. Zobaczmy, co oznaczają liczby we współczynniku ochrony obudowy IP. 

IP [Ingress Protection] Rating to międzynarodowy system klasyfikacji określający stopień ochrony obudowy sprzętu elektrycznego i elektronicznego przed szkodliwym wpływem środowiska, a mianowicie penetracją ciał stałych i wody. Najczęściej stopień ochrony IP odnosi się do ochrony przed kurzem i wilgocią.

Zgodnie z normą stopień ochrony obudowy IP wskazuje dwucyfrowa liczba - np. IP54, IP66.

Pierwsza cyfra normy IP to stopień ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi (penetracja ciał stałych).

Druga cyfra normy IP to stopień ochrony przed wnikaniem wilgoci lub wody do wnętrza obudowy.

Pierwsza cyfra standardu IP

IP 0x - brak ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi.

IP 1x - ochrona przed penetracją przedmiotów >50 mm (np. duże powierzchnie ciała, brak ochrony przed świadomym kontaktem).

IP2x - ochrona przed penetracją przedmiotów >12 mm (np. naciśnięcie palcem).

IP3x - ochrona przed penetracją przedmiotów >2,5 mm (np. narzędzia, przewody).

IP4x - ochrona przed penetracją przedmiotów >1 mm (np. narzędzia, śruby).

IP5x - częściowa ochrona przed kurzem (część pyłu może przedostać się do środka, ale nie przeszkadza to w pracy urządzenia).

IP6x - pełna ochrona przed kurzem. Odporny na kurz. (Pył nie może dostać się do urządzenia. Pełna ochrona przed kontaktem).

Druga cyfra standardu IP.

IP x0 - brak ochrony przed wnikaniem wilgoci do obudowy.

IP x1 - ochrona przed pionowo spadającymi kroplami wody. (Pionowo kapiąca woda nie może zakłócać działania urządzenia.)

IP x2 - ochrona przed kroplami wody, o kącie odchylenia do 15° od pionu. (Pionowo kapiąca woda nie może zakłócać pracy urządzenia, jeśli jest ono przechylone do 15° od pozycji roboczej)

IP x3 - ochrona przed bryzgami wody, o kącie odchylenia do 60° od pionu. (Ochrona przed deszczem. Pionowo płynąca woda nie może zakłócać pracy urządzenia, jeśli jest ono przechylone do 15° od pozycji roboczej)

IP x4 - ochrona przed bryzgami wody skierowanymi pod dowolnym kątem. (Ochrona przed bryzgami spadającymi w dowolnym kierunku).

Ochrona IP x5 przed strumieniami wody pod dowolnym kątem. (Ochrona przed strumieniami wody z dowolnego kierunku).

Ochrona IP x6 przed falami i silnymi strumieniami wody (Ochrona przed falami morskimi lub silnymi strumieniami wody. Woda przedostająca się do obudowy nie może zakłócać pracy urządzenia).

IP x7 Zanurzenie krótkotrwałe do głębokości 1m (Podczas zanurzenia krótkotrwałego woda nie dostaje się w ilościach zakłócających pracę urządzenia. Nie przewiduje się ciągłej pracy w trybie zanurzonym).

IP x8 Długotrwałe zanurzenie na głębokość powyżej 1m (Całkowicie wodoszczelne. Urządzenie może pracować w trybie zanurzonym. Sprzęt nadaje się do stałego zanurzenia w wodzie w warunkach określonych przez producenta).

Konkluzja- im większa liczba dwucyfrowa po literach IP jest wskazana w charakterystyce technicznej urządzenia (przemysłowy lub ręczny czytnik kodów kreskowych lub terminal mobilny), tym wyższy stopień ochrony przed kurzem i wilgocią. Maksymalna ochrona - IP68: Urządzenie odporne na kurz, które wytrzymuje długotrwałe zanurzenie w wodzie. Ponieważ do pracy magazynu nie jest wymagany stopień ochrony IP68 i w większości przypadków nie występuje długotrwałe zanurzenie w wodzie, najczęściej stosowaną klasą szczelności w terminalach Zebra jest IP 54 i IP 64.