+48 22 219 97 99

0
Pusty koszyk
 x 
Pusty koszyk

W tym artykule omówiono dwa typy konkurencyjnych, a czasem uzupełniających się urządzeń - laserowy skaner kodów kreskowych i skaner imager (skaner wykorzystujący technologię obrazowania do skanowania).

Ostatnio kody kreskowe w coraz większym stopniu wkraczają w różne branże. Ponieważ co roku pojawiają się nowe symbole kodów kreskowych, użytkownicy mają większy wybór w zakresie rozwiązań do gromadzenia danych. Symbologie kodów kreskowych można nazwać językami kodów kreskowych.

Każda symbolika ma własną metodę odczytywania czarnych i białych pasków / plamek w celu przekazania informacji cyfrowych lub alfanumerycznych. Skanery laserowe i imagery wykonują zadanie dekodowania tych informacji. Potrafią dekodować symbolikę UPC / EAN używaną w większości sklepów spożywczych lub symbolikę ISBN umieszczone na książkach, a także symbolikę 2D, w tym kody PDF 417 lub QR.

Skanowanie laserowe

Skanery laserowe wykorzystują widoczne diody laserowe (VLD) jako źródło światła. System skanujący generuje wiązkę laserową i ogniskuje ją za pomocą soczewek. System luster bardzo szybko przesuwa wiązkę do przodu i do tyłu wzdłuż kodu kreskowego, tworząc linię skanowania, która oświetla kod kreskowy.

System kolektora optycznego odbiera odbity sygnał i koncentruje go na fotokomórce, która przekształca sygnał w dane cyfrowe. Dekoder przetwarza sygnał cyfrowy, stosuje algorytmy każdej określonej symboliki skanowania do interpretacji danych i weryfikuje poprawność odczytu. Po weryfikacji dane przesyłane są do centrali (kasa fiskalna, terminal dotykowy POS, komputer).

Zalety technologii laserowej:

Technologia laserowa umożliwia skanowanie kodów kreskowych z poruszających się obiektów, zwiększając w ten sposób wydajność skanowania. Dlatego skanery laserowe są szeroko stosowane w obszarach intensywnego skanowania, takich jak supermarkety, gdzie operator musi szybko przesunąć towary w obszarze odczytu skanerów ladowych. Ta funkcja odczytu w locie zwiększa prędkość odczytu zarówno stacjonarnych, jak i ręcznych skanerów laserowych, gdy trzeba szybko przejść od czytania jednego kodu kreskowego do drugiego.

Skanery laserowe mogą rzutować wiązkę na duże odległości. Właśnie dlatego są najbardziej odpowiednimi urządzeniami do zastosowań, w których kody kreskowe o dużej gęstości muszą być odczytywane z dużych odległości. Na przykład w magazynach, centrach dystrybucji, w portach. W takich przypadkach skaner laserowy może skanować z odległości dwukrotnie większej niż imagery.

System luster, który przekształca wiązkę laserową w linię, pomaga precyzyjnie ustawić skaner względem kodu kreskowego, zapewniając szybkie i intuicyjne skanowanie.

Technologia skanowania z imagerem cyfrowym

Technologia skanowania z imagerem cyfrowym przyjmuje inne podejście do skanowania, ale ma ten sam cel, jakim jest efektywny odczyt kodu kreskowego. Istnieją dwa rodzaje technologii odczytu obrazu.

Imager 2d (digital area imager)

Imager 2d (digital area imager) oświetla kod kreskowy i obszar wokół niego za pomocą diod LED, a następnie robi zdjęcie jak aparat cyfrowy. Takie urządzenia nazywane są Area Imagers, ponieważ przechwytują nie tylko kod kreskowy, ale także obszar (area) wokół kodu kreskowego. Obraz jest następnie konwertowany na sygnał elektryczny, a oprogramowanie w czytniku imager wyodrębnia tylko kod kreskowy z całego obrazu i przetwarza dane przy użyciu zaawansowanych algorytmów dekodowania. Ponadto, podobnie jak skaner laserowy, imager sprawdza poprawność odczytu, obliczając sumę kontrolną i przekazuje dane do jednostki głównej (system POS, kasa fiskalna, komputer).

Digital Imager ma swoje zalety:

Po pierwsze, potrafią odczytać kody 2D PDF 417, Matrix lub QR, które mogą zawierać znacznie więcej informacji niż kody jednowierszowe. Takie kody są po prostu niezbędne w niektórych zastosowaniach w logistyce, transporcie, rozwiązaniach dotyczących identyfikowalności towarów na etapach produkcji lub transportu.

Oprócz kodów kreskowych niektóre imagery mogą przetwarzać obrazy, na przykład skanować dokumenty, podpisy. Potwierdzając dostawę towaru i jego integralność, można wykonać zdjęcia za pomocą skanera imager. Nie ma potrzeby stosowania dodatkowych urządzeń, takich jak biurkowy skaner dokumentów lub aparat fotograficzny.

Area imagery mogą również odczytywać kody bezpośredniego znakowania Direct Part Marking (DPM). DPM to metoda „trwałego” znakowania części lub całego produktu, dzięki czemu można go śledzić na wszystkich etapach produkcji czy transportu. Kody DPM stały się powszechne w ewidencji  według numerów seryjnych unikalnych części zamiennych do kontroli jakości produktu, procesach identyfikowalności produktu, w farmaceutykach, w celu uwzględnienia regionu dystrybucji leków.

Po drugie, imagery czytające informacje z określonego obszaru (Area Imagers) to urządzenia wielopłaszczyznowe, które nie muszą być zorientowane w stosunku do etykiety lub obrazu.

Imagery liniowe (Linear Imagers)

Imagery liniowe odczytują kod kreskowy w taki sam sposób jak Digital Area Imagers. Światło z diod LED jest rzutowane na kod kreskowy, a soczewki skupiają obraz kodu kreskowego na czujniku CCD lub CMOS. Algorytmy dekodujące analizują skoki / zaniki sygnału i zbierają dane kodu kreskowego. Jednak w przeciwieństwie do area imagerów, liniowe imagery wykorzystują tylko część obrazu kodu kreskowego (wąski pasek pikseli). Dlatego mogą dekodować jednoliniowe kody kreskowe, ale nie mogą dekodować całego obrazu lub dwuwymiarowego kodu kreskowego, tak jak robią to area imagery.

Istnieje kilka nieporozumień, które które zostały stworzone w procesie reklamowania niektórych urządzeń. Niektórzy producenci twierdzą, że skanery imagery są bardziej niezawodne, ponieważ nie mają ruchomych części. Jednak doświadczenie w stosowaniu skanerów laserowych pokazuje, że nowoczesne skanery laserowe są używane od bardzo dawna, a statystyki napraw pokazują, że niezawodność modułów skanujących jest bardzo wysoka. W związku z tym wielu producentów udziela długiego okresu gwarancji (do 5 lat) na mechanizm skanujący skanerów laserowych.

Kolejne błędne przekonanie dotyczy odczytywania kodów dwuwymiarowych. Jak omówiliśmy powyżej, niektóre skanery CCD LED, chociaż nazywane są imagerami liniowymi, nie mogą odczytywać kodów kreskowych 2D. Dlatego należy dokładnie zapoznać się ze specyfikacją skanera kodów kreskowych lub terminala do zbierania danych, zwracając uwagę na listę kodów kreskowych dostępnych do czytania.

Można podsumować, że skanery laserowe są najlepszym wyborem niż liniowe imagery (Linear imagers), a nawet area imagery do odczytywania jednoliniowych kodów kreskowych w handlu detalicznym, magazynach, ponieważ zapewniają intuicyjne "celowanie", mogą skanować w ruchu, a także z dużych odległości.

Jeśli potrzebujesz funkcji skanowania dokumentów, podpisów lub musisz zrobić zdjęcie potwierdzające fakt dostawy i integralność towaru - do uchwycenia zdjęć potrzebny jest area imager. Eliminuje to potrzebę dodatkowego urządzenia, takiego jak biurkowy skaner dokumentów lub aparat fotograficzny.

Jeśli chcesz odczytać różne dwuwymiarowe kody kreskowe, najprawdopodobniej musisz wybrać skaner area imager, chociaż niektóre skanery laserowe odczytują kody kreskowe 2D, w szczególności PDF-417. Dlatego warto uważnie przeczytać specyfikacje.

Istnieją inne obszary zastosowań, w których już dziś trudno jest obejść się bez imager-technologii, na przykład odczyt kodu kreskowego wydrukowanego na drukarce igłowej, odczyt kodu kreskowego przez folię próżniową. I, oczywiście, imagery są niezbędne do odczytywania kodów kreskowych DPM do bezpośredniego znakowania w produkcji, służbie zdrowia, w celu śledzenia części i towarów, a także do śledzenia regionów dystrybucji.